Latest news

(Untitled)

17 december 2014

Åt IL Recycling blästrar och våtlackerar vi återvinningscontainrar. Efter utförd våtlackering dekalerar vi även containrarna.

(Untitled)

15 december 2014

Vi utför löpande arbete åt Svensk Licenssvets. Produkterna varierar från tankar till kylaggregat som vi utför sand och glasblästring samt våtlackering på.

(Untitled)

15 december 2014

Vi utför pulverlack på apparatlådor åt SMF. Ett arbete med effektiv och snabb genomloppstid samt hög kvalitet och finish.

(Untitled)

15 december 2014

Vi är kvalitetsgranskad och godkänd leverantör åt Strömsholmen/Kaller. Vi blästrar och våtlackerar nu ett antal produkter åt dom.

(Untitled)

15 december 2014

Vi hjälper Stångebro Bygg med provtryckning, blästring och våtlackering av gamla tidsenliga element. Efter vår hantering ska de element som ”håller för trycket” återinstalleras i bostadsfastigheter.