Latest news

(Untitled)

17 december 2015

Varje år skänker vi en julgåva för att stödja ett välgörande ändamål. I år har vi valt att julgåvan ska gå till Läkare utan gränser för att stötta dem i deras arbete med att hjälpa utsatta människor runt om i världen att f&a...

(Untitled)

1 november 2015

  Servicoatings systerbolag, Servistik, har tecknat ett 5-årigt avtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Avtalet gäller ett övertagande av produktionslogistikens drift och utveckling och omfattar ett 20-tal medarbetare från den interna logistikverksamhet vid enheten Saab Kockums i Karlskrona. Avt...

(Untitled)

20 mars 2015

Vi har fått in en större order av diverse detaljer från Scama som ska våtlackeras. Arbetet som är uppdelat i två omgångar löper mellan april-juni 2015

(Untitled)

2 februari 2015

Löpande pulverlack och dekalering av returkärl hjälper vi Returpack/pantamera med.

(Untitled)

12 januari 2015

För Rimaster´s räkning blästrar och våtlackerar vi hytter till arbetsmaskiner. Hytterna ska användas i maskiner anpassat för tuffa arbetsförhållanden, vilket ställer höga krav på god vidhäftning.

(Untitled)

12 januari 2015

För Intuitive Aerial´s räkning utför vi våtlack på minihelikoptrar för filmindustrin. Ett uppdrag som skiljer sig från mängden och kräver noggrannhet.

(Untitled)

7 januari 2015

Blästring och våtlackering hjälper vi Sto Scandinavia med sedan årsskifte 2014/2015. Vi kommer löpande att ”snygga till” deras silomaskiner.