Latest news

(Untitled)

12 januari 2015

För Rimaster´s räkning blästrar och våtlackerar vi hytter till arbetsmaskiner. Hytterna ska användas i maskiner anpassat för tuffa arbetsförhållanden, vilket ställer höga krav på god vidhäftning.

(Untitled)

12 januari 2015

För Intuitive Aerial´s räkning utför vi våtlack på minihelikoptrar för filmindustrin. Ett uppdrag som skiljer sig från mängden och kräver noggrannhet.

(Untitled)

7 januari 2015

Blästring och våtlackering hjälper vi Sto Scandinavia med sedan årsskifte 2014/2015. Vi kommer löpande att ”snygga till” deras silomaskiner.