Senaste nytt

Ett steg framåt för miljön

2 maj 2017

Vi har beviljats stöd från Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta. Stödet kommer från Naturvårdsverket och innebär att vi kan investera i en Biovärmeanläggning som eldas med pellets och då ersätta dagens oljeeldning.

Detta gör att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en lägre energiförbrukning. Vår ambition att minska miljöbelastningen, genom investeringar i hållbara och energieffektiva processer, ger oss en fördel mot andra aktörer och bidrar till att vi kan vara stolta över vårt engagemang i miljöfrågor.

[bild]