Prisförfrågan

Det här behöver vi veta för att återkomma med prisindikering till dig:

 • Underlag – bifoga ritningsunderlag, standards etc
 • Materialslag – vilket material gäller det
 • Mått/Vikt – Ange mått och vikt (om det inte framgår av ritning)
 • Antal – Batchstorlek (om det inte framgår av ritning)
 • Blästring – JA/NEJ. Vilken typ av blästring som önskas (sand, glas etc)
 • Färgsystem – Krav/önskemål, Våtlack/Pulverlack
 • Kvaliteskrav – specifika krav
 • Emballering – Packinstruktion
 • Transport – Avrop på Ert transportavtal, hämtas på Servicoating etc
 • Ledtid – Krav/önskemål

Skicka din frågan via formuläret eller e-post till info@servicoating.se

   Förfrågan till Servicoating

   Det här behöver vi veta för att återkomma med prisindikering till dig:

   • Underlag – bifoga ritningsunderlag, standards etc
   • Materialslag – vilket material gäller det
   • Mått/Vikt – Ange mått och vikt (om det inte framgår av ritning)
   • Antal – Batchstorlek (om det inte framgår av ritning)
   • Blästring – JA/NEJ. Vilken typ av blästring som önskas (sand, glas etc)
   • Färgsystem – Krav/önskemål, Våtlack/Pulverlack
   • Kvaliteskrav – specifika krav
   • Emballering – Packinstruktion
   • Transport – Avrop på Ert transportavtal, hämtas på Servicoating etc
   • Ledtid – Krav/önskemål

   Skicka din frågan via formuläret eller e-post till info@servicoating.se