Blästring

På Servicoating har vi den kompetens och de förutsättningar som krävs för att blästra i princip vilket material och storlek som helst i vår stora blästerhall.

Blästring kan ske med många olika blästermedel, vi väljer medel och anpassar metod efter just era behov och produkter.

Kontakta oss

Varför blästra?

Genom att blästra en yta tar man effektivt bort rost och smuts. I regel är det typen av material som avgör vilket blästermedel som lämpar sig bäst.

Processen att välja ut blästermedel hjälper vi givetvis till med. Att blästra är ett hantverk i sig som kräver noggrannhet för att få önskat resultat. I våra lokaler optimeras resultatet genom att vi kan förflytta detaljerna väderskyddat, till nästa hall där detaljerna sedan lackeras.

Sandblästring

Vi blästrar till största delen med sand för att få en ren och bra ytan för våt- eller pulverlackering.

  • Med sandblästring kan vi blästra stora detaljer (40-fots container, konstruktioner etc)
  • Sandblästringen är flexibel och kan ta bort gammal färg och rost
  • Sandblästring (svepblästring) används också på varmgalvaniserade detaljer innan ex pulverlackering

Glasblästring

Vi arbetar även en del med att blästra rostfria detaljer med glaskulor.

  • Glasblästringen jämnar ut eventuella missfärgningar
  • Glasblästringen gör att ytan får en mycket fin struktur och ett blankt utseende
  • Glasblästring kan också användas vid borttagning av färg på mer ömtåliga material

Aluminiumoxid

Vi väljer att blästra med aluminiumoxid på bl a härdplast- och rostfria detaljer.

  • Aluminiumoxid ger en finare struktur än ex sandblästring
  • Aluminiumoxiden ger en mattare yta än glaskulor
  • Aluminiumoxiden används både för rengöring och för dekorativt utseende